Βλέπετε μια παλιά εκδήλωση. Η πώληση εισιτηρίων έχει κλείσει.

3rd Eco-Mobility Conference

Technopolis, Gazi

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020, 9:00 πμ - 6:00 μμ

Terms, Conditions and Policies

Welcome to the website of the event: 3rd Eco-Mobility Conference. This website is a service provided to the event organizer by EventsAdmin.com.

By using this SITE and/or SERVICES, you are agreeing to be bound by the terms and conditions of the EventsAdmin.com service and any event specific terms specified in this page by the event organizer.